הרפורמה של איילת שקד שינוי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

הרפורמה של איילת שקד שינוי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

שרת המשפטים איילת שקד הודיעה השלמתו של "הקודקס האזרחי החדש", המהווה רפורמה מהותית ורחבת-ההיקף בתקנות סדר הדין האזרחי, נדחתה כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות למועד 1.2.2020.

קרא עוד  
גישור בצל אלימות, מחקר השוואתי, כותבת המאמר - עו"ד דניאלה לוי, ספטמבר 2014

גישור בצל אלימות, מחקר השוואתי, כותבת המאמר - עו"ד דניאלה לוי, ספטמבר 2014

המחקר עוסק בנושא: גישור בגירושין בעת קיום מצב אלימות בין בני זוג. מטרת הגישור ושיטות אחרות ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות באה לתת מענה לפתרון סכסוך בין בני זוג - בגירושין תוך יצירת מצב של הידברות במטרה להגיע להסכם בדרכי שלום.

קרא עוד  
הסכם הממון והפרדה רכושית

הסכם הממון והפרדה רכושית

בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, [להלן: "חוק יחסי ממון"] סעיף 4 לכתחילה אין מחילים שיתוף על נכסים "אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקניינים של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני".

קרא עוד  
הסדר תשלום בגין חוב מזונות - ריבית פיגורים

הסדר תשלום בגין חוב מזונות - ריבית פיגורים

בהתאם לפסיקה ע"ר 874-03-15, קבע כב' השופט פלקס כי אין להטיל חיובים של "ריבית פיגורים" על חוב מזונות וזאת בשונה מחוב רגיל מטעמים שונים. הרציונל העומד מאחר הפסיקה היא לתמרץ את החייב במזונות אשר חוב פירעונו נפרס לשיעורין. וכלשונו: "ברם סבורני, כי דווקא נוכח עמדה זו, היה מקום להגיע לתוצאה הפוכה, היא שמקום בו נפסק פירעון חוב מזונות העבר לשיעורין, בפסק דין של בית המשפט, לא תתווסף אל קרן החוב ריבית פיגורים."

קרא עוד  
עילת התרמית

עילת התרמית

עילת התרמית כעילה יכולה לגבור על עקרון סופיות הדיון. עקרון יסוד של שיטת המשפט שלנו הינו כי אין אדם נהנה מפרי עוולתו.

קרא עוד  
העברת תובענה מבימ"ש אחד לבימ"ש אחר הנמצא באותו אזור שיפוט

העברת תובענה מבימ"ש אחד לבימ"ש אחר הנמצא באותו אזור שיפוט

האם ניתן לבקש את העברתה של תובענה מבימ"ש שלום אחד לבימ"ש שלום אחר הנמצא באותו אזור שיפוט?

קרא עוד