הרפורמה של איילת שקד שינוי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

שרת המשפטים איילת שקד הודיעה השלמתו של "הקודקס האזרחי החדש", המהווה רפורמה מהותית ורחבת-ההיקף בתקנות סדר הדין האזרחי.

נדחתה כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות למועד 1.2.2020.

כחלק מהרפורמה נקבעה דרך מרכזית אחת לפתיחת הליך משפטי, ובכלל זה להגשת תובענה. בהתאם, ובין היתר, בוטלו הסדרים בלתי נדרשים כגון סדר דין מקוצר והמרצת פתיחה, מספר התקנות צומצם משמעותית, הפרקים והסעיפים סודרו באופן כרונולוגי התואם את סדר ההליך המשפטי, וכן נקבעה מסגרת אחידה של מועדים.

עיקרי הרפורמה:

  • צומצם מספר התקנות מ-532 ל-180 תקנות בלבד. 
  • נקבעו עקרונות יסוד שתכליתן לשמש "מורה דרך" לשופט בכל הנוגע להתנהלות בהליכים אזרחיים וכלי פרשני ראשון במעלה לסוגיות דיוניות שונות.
  • ימונה מזכיר משפטי שימנע קבלת מסמכים שאינם ממלאים אחר התקנות החדשות או אחר הוראות בית המשפט.
  • הוספו מדדי זמן וכמויות מחייבים אותם ניתן יהיה לאכוף באמצעות המזכיר המשפטי.
  • צמצום החלופות לקביעת מקום שיפוט.
  • הבניה ברור בעניין כתבי בי-דין ובכלל אלה, הגבלה של היקף העמודים, פתיחת כל ההליכים בדרך אחת.
  • דיון מקדמי ללא שופט.
  • הרחבה משמעותית של תוכנית המהו"ת (מידע, הערכה ותיאום).
  • כללים לפסיקת הוצאות בבקשות.


לקריאה נוספת מתוך אתר גלובוס:

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001252636