גישור בצל אלימות, מחקר השוואתי, כותבת המאמר - עו"ד דניאלה לוי, ספטמבר 2014

המחקר עוסק בנושא: גישור בגירושין בעת קיום מצב אלימות בין בני זוג.

מטרת הגישור ושיטות אחרות ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות באה לתת מענה לפתרון סכסוך בין בני זוג - בגירושין תוך יצירת מצב של הידברות במטרה להגיע להסכם בדרכי שלום.

המחקר הנוכחי הינו מחקר השוואתי הבא לבחון מספר נושאים:

  • האם הליך של גישור בסכסוך בין בני זוג-גירושין בתנאי אלימות אפשרי וישים.
  • האם הליך הגישור לבדו הוא הליך אפקטיבי ויעיל בסכסוך בין בני זוג-גירושין בתנאי אלימות.
  • האם הליכי גישור בסכסוך בין בני זוג-גירושין בתנאי אלימות גורמים לעלייה באלימות בין בני הזוג.
  • כיצד אלימות בין בני זוג בסכסוך משפיעה על פרקטיקת האתיקה המוסרית של המגשרים.
  • האם יש צורך בשיטת סווג מובנה וסיסטמתית לסווג מקרי אלימות בין בני זוג.
  • מהם הפרמטרים להצלחתו של הליך גישור באלימות בין בני זוג בסכסוך.

לקריאה רחבה: Research Article Mediation in the shadow of violence Adv.Daniela Levy 30.09.2014.pdf