קניין רוחני

קניין רוחני 


סימנים מסחריים

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. 

השירותים שלנו כוללים:

  • חיפוש סימנים מסחריים דומים או זהים
  • רישום סימנים מסחריים בישראל
  • רישום סימנים מסחריים בינלאומי WIPO
  • רישום סימנים מסחריים בארה"ב USPTO
  • רישום סימנים מסחריים במדינות נוספות ושירותים נלווים


פטנטים 

פטנט הינו הזכות למנוע מכל אדם אחר לנצל את האמצאה הנתבעת בפטנט על פי המגבלות בחוק.

בפטנטים ישנן דרישות סף מצטברות על מנת לקבל הגנה פטנטית:

  1. בראש ובראשונה צריך שהאמצאה תהיה חדשה.
  2. לא פורסם בפומבי בארץ ובעולם.
  3. האמצאה צריכה להיות דבר שלא ברור מאליו צעד המצאתי inventive step , קפיצת מדרגה מהתפתחות של ידע מסוים.


השירותים שלנו כוללים שירותי חיפוש סימנים מסחריים ופטנטים בארץ ובעולם, רישומם ופעולות נלוות.

המשרד מספק יעוץ ושירותים משפטיים בנושא הגנה על קניין רוחני =  IP Intellectual Properties על מכלול סוגיו.